preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Korisne stranice...
vijesti

Pitanja iz Fizike II

FIZIKA-2. GODINA- pitanja

 1. Objasni električni naboj
 2. Kako glasi Coulombov zakon- objasni
 3. Što je električno polje- kako djeluje?
 4. Definiraj el. potencijal i napon
 5. Električni kapacitet i kondenzatori
 6. Jakost el. struje- objasni formulu
 7. Kako glasi Ohmov zakon- izračunavanje triju osnovnih veličina
 8. Rad i snaga el. struje
 9. Spajanje otpornika
 10. magnetsko polje el. struje
 11. magnetska indukcija i tok
 12. Vodič kojim teče struja u magnetskom polju
 13. Djelovanje struje na struju
 14. Faradeyev zakon indukcije
 15. Samoindukcija i induktivitet
 16. Izmjenični napon i struja
 17. Reaktivni otpori
 18. El. rezonancija

Pitanja iz Fizike 3

1.Što je toplina, a što temperatura?

2. Toplinsko rastezanje i stezanje?( formula, objašnjenje za alfa)

3. Latentna toplina- grafički prikaz, npr. za led, voda, para

4.prvi zakon termodinamike

5. Rad u termodinamici

6. Toplinski strojevi- Cornotov kružni proces ( grafički)

7. Moment sile za kruto tijelo

8. Rotacija krutog tijela oko nepomične osi- moment tromosti

9. Rad i snaga pri rotaciji

10. Rotacijska kinetička energija

11. ravnoteža krutog tijela na koje djeluju dvije, tri ili više sila

12. Par sila

13. Uvjeti ravnoteže krutog tijela

14. primjeri ravnoteže

15. Vrste ravnoteže

16. Elwstičnost materijala- Hookeov zakon

17. Elektromagnetski titraji

Fizika 4.

Preporučen udžbenik: Lopac- Kulišić: Fizika 4, Školska knjiga

- obraditi teoriju i zadatke iz udžbenika- nije lako, ali je zanmlj

Međudjelovanje i relativnost gibanja

 - osnovna međudjelovanja u prirodi: gravitacijsko, elektromagnetsko, jako, slabo

         - zasluga Ruđera Boškovića u ideji o silama među točkastim tijelima

         - doseg gravitacijskog i elektromagnetskog međudjelovanja

        - doseg jakog i slabog međudjelovanja

         - navedi pojave pri kojima dolaze do izražaja pojedina međudjelovanja

        - relativnost gibanja- navedi primjer

        - Koja je brzina svjetlosti, kako ju definiramo i što se može gibati tom brzinom?

           - Na temelju kojih je činjenica otkriveno da Galilejevo načelo relativnosti ne vrijedi             općenito?

         - Kako Sunčeva energija stiže do Zemlje?

         - Što je elektromagnetski val?

         - Navedi četiri matematička izraza poznata pod nazivom- Maxwellove jednadžbe.

         - svojstva elektromagnetskih valova, valne duljine i spektar, valne duljine   radiovalova,mikrovalova, infracrvenog dijela spektra, vidljive svjetlosti, ultraljubičastog zračenja, rendgenskog i gama- zračenja

- energija i intenzitet el. magn. vala

 

Važne činjenice koje treba znati:

-         U prirodi postoje četiri osnovna međudjelovanja sila: gravitacijsko, elektromagnetsko, jako i slabo međudjelovanje.

                                                                      8             -1              U prirodi je najveća moguća brzina, brzina svjetlosti.  C= 3+10 m s   Tom se brzinom šire elektromagnetski valovi u vakuumu. Pri zbrajanju brzina rezultat ne može biti veći od brzine svjetlosti.

-         Elektromagnetske pojave opisane su Maxwellovim jednadžbama. Taj je gospodin utvrdio da silnice el. polja imaju svoj početak i svoj kraj u električnim nabojima, a silnice magnetskog polja zatvorene su u krivulje.

-         Frekvencija i valna duljina elektromagnetskog vala obrnuto su razmjerne.

-         Frekvencija el. mag. Vala određena je frekvencijom titranja izvora vala i jednaka je u svim sredstvima. Valna duljina el. mag. Vala ovisi o sredstvu kojim se širi.

-         Ukupni spektar el. mag. Valova podijeljen je na: rradiovalove, mikrovalove, infracrveno zračenje, vidljivu svjetlost, ultraljubičasto, rendgensko zračenje, Yzračenje i kozmičko zračenje.

 

II. Optika

-         Priroda svjetlosti- što je svjetlost, izvori svjetlosti, sastav, brzina

-         Fotometrija- mjerenje različitih svjetlosnih veličina

-         Što je monokromatska, a što polikromatska svjetlost?

-         Od kojih je boja sastavljena vidljiva svjetlost i koje su njihove približne valne duljine?

-         Objasni jakost svjetlosti i navedi mjernu jedinicu.

-         Definiraj svjetlosni tok.

Što je svjetlosni snop, a što svjetlosna zraka? Definiraj divergentni, konvergentni

 i paralelni svjetlosni snop.-nacrtaj shemu

-         - Objasni četiri osnovna zakona geometrijske optike:

-         1. zakon pravocrtnog širenja svjetlosti

-         2. zakon nezavisnosti svjetlosnih snopova

-         3. zakon odbijanja ( refleksije)

-         4. zakon loma ( refrakcije)- prikaži shematski

-         Odbijanje svjetlost- ravno i sferno zrcalo, lom svjetlosti, totalna refleksija

-         Leće- konvergentne i divergentne,jakost, dioptrija, disperzija svjetlosti

-         Ljudsko oko, kratkovidnost ( miopija), dalekovidnost ( hypermetropija), optički instrumenti ( nabrojati)

-         Inteferencija svjetlosti- obib svjetlosti, polarizacija( tv- valovi)

-         Opišite kako se dobivaju newtonovi kolobari.

-         Kako se od nepolarizirane svjetlosti može dobiti polarizirana?

-         Što je optička rešetka?

Važne činjenice koje treba znati:

-         Kad zraka svjetlosti upada na granicu između dva optička sredstva, dio svjetlosti se odbija, a dio , lomeći se, upada u drugo optičko sredstvo.

-         Pri refleksiji svjetlosti, kut upada jednak je kutu refleksije. Veza kuta upada i kuta refleksije iskazana je Snellovim zakonom.

-         Indeks loma jednak je omjeru brzine svjetlosti u vakuumu i brzine svjetlosti u tom sredstvu.

-         Totalna refleksija nastaje kad svjetlost prelazi iz optički gušćeg sredstva u optički rjeđe sredstvo pod kutem upada koji je veći od graničnog kuta.

-         Ako u elektromag. valu el. polje stalno titra u istom smjeru, kažemo da je val polariziran.

III.Atomi i kvanti

-Zračenje užarenih tijela

- Zakoni zračenja

-kvanti elektromagnetskog zračenja

Fotoelektrični efekt- Einsteinovo tumačenje

Bohrovi postulati, Bohrov model atoma, Bohrov kvantni uvjet, kvantna fizika

- nuklearne sile, radioaktivnost- fisija,fuzija

Važne činjenice koje treba znati:

-Max Planck tvrdi da se svjetlost( a tako i druge vrste elektromag. zračenja) ne širi neprekinuto, već skokovito- kvantizirano u malim dijelovima ili kvantima. Svaki kvant nosi određenu količinu energije, razmjernu frekvenciji zračenja. Kad se atomu promijeni energija, ta promjena može iznositi bilo koji cijeli broj kvanata. Pokusi pokazuju da je imao pravo.

’ Predmet kojeg vidimo kao da je  bijel reflektira sve zrake iz vidljivog dijela spektra.Tijelo koje izgleda kao crno apsorbiralo je sve zrake iz vidljivog dijela spectra,a ono u nekoj boji upilo je samo dio zraka, a dio ih je reflektiralo.

  / Fotoelektrični efekt je pojava kod koje iz metala ozračenog elektromag. zračenjem izlaze elektroni.

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Juračić  datum: 11. 10. 2010. 14:50

Pitanja iz Fizike I

 1. Što je gibanje?
 2. Definiraj brzinu i akceleraciju.
 3. Nacrtaj v-t i s-t graf za jednolično gibanje.
 4. Definiraj jednoliko pravocrtno gibanje
 5. Objasni jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje.
 6. Objasni slobodan pad.
 7. Koja su gibanja složena?
 8. Kako se ponaša horizontalni hitac. Objasni.
 9. Nabroji Newtonove zakone.
 10. Definiraj količinu gibanja i impuls sile.
 11. Definiraj silu trenja.
 12. Objasni formulu centripetalne sile.
 13. Definiraj rad.
 14. Kako definiramo energiju?
 15. što je snaga?
 16. Objasni formulu za potencijalnu i kinetičku energiju.
 17. Zakon očuvanja energije.
 18. Opći zakon gravitacije.
 19. Tlak?
 20. Uzgon, hidrostatski i hidraulički tlak.
  :: opširnije :: 


objavio: Unknown   datum: 11. 10. 2010. 14:49
 


SŠER

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo
 
Zvonimirova 12, 51000 Rijeka
051/678-910
sser@ri.t-com.hr
www.sser.hr
OIB- 58289508253


Anketa
Sviđa li ti se novi izgled internetskih stranica SŠER
TražilicaBrojač posjeta
Ispis statistike od 9. 2. 2011.

Ukupno: 1704300
Ovaj mjesec: 1186
Ovaj tjedan: 427
Danas: 105

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Vremenska prognoza


Materijali za učenje

Ucionica.net


Časopisi

 

 

 

 


Dnevni tisak

               

                        

 

 

preskoči na navigaciju