2020-04-03 12:01:00

Obavijest za polaznike obrazovanja odraslih

Poštovani polaznici obrazovanja odraslih, zbog novonastale situacije u kojoj možemo komunicirati isključivo na daljinu, otvorena  je virtualna učionica na platformi  Google Classroom.

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo