preskoči na sadržaj

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

 > Tražilica
Tablice razreda

ELEKTROTEHNIČAR

RAZRED:  1.a

RAZREDNIK: Jelena Polić, prof

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Dijana Jurković, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Dijana Jurković

Engleski jezik

2

70

Gianna Graziani

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

2

70

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

Islamski vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Hidajet Hasanović

 

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

4

140

Rina Anić

Fizika

3

105

Jelena Polić

Kemija

2

70

Vlatka Mance

Biologija

1

35

Dolores Matetić

Računalstvo

2

70

Vlado Vukušić

Tehničko crtanje i dokumentiranje

2

70

Ivoslav Juretić

Osnove elektrotehnike

4

140

Ljiljana Iskra

Radioničke vježbe

2

70

Damir Rumora

Ivica Novosel

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE SA PRIMJENJENIM RAČUNALSTVOM

RAZRED: 1.b

RAZREDNIK: Tina Milunović, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Lovro Šverko, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Dijana Jurković

Engleski jezik

2

70

Gianna Graziani

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

2

70

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

Islamski vjeronauk

1

35

Ivana  Kamenar Borčić

Hidajet Hasanović

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Arijana Linić Maržić

Zamjena: Rina Anić

Fizika

2

70

Martina Sudan

Kemija

2

70

Vlatka Mance

Biologija

1

35

Dolores Matetić

Računalstvo

2

70

Vlado Vukušić

Tehničko crtanje i dokumentiranje

2

70

Ivoslav Juretić

Osnove elektrotehnike

4

140

Pero Škobo

Radioničke vježbe

4

140

Damir Rumora

Ivica Novosel

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZRED: 1.c

RAZREDNIK: Lovro Šverko, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Tina Milunović, mag.cin.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Ivana Badurina

Engleski jezik

2

70

Bojan Srdoc

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

2

70

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

4

140

Rina Anić

Fizika

2

70

Jelena Polić

Kemija

2

70

Vlatka Mance

Biologija

1

35

Dolores Matetić

Tehničko dokumentiranje

2

70

Ivoslav Juretić

Osnove elektrotehnike

4

140

Goran Klobučar

Algoritmi i programiranje

2

70

Lovro Šverko

Upotreba informacijske       

tehnologije u uredskom

poslovanju

3

105

Mladen Glavak

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZRED: 1.d

RAZREDNIK: Dolores Kapović, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Sanja Sochor, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Ivana Badurina

Engleski jezik

2

70

Gianna Graziani

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

2

70

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

4

140

Andreja Babić

Fizika

2

70

Jelena Polić

Kemija

2

70

Vlatka Mance

Biologija

1

35

Dolores Matetić

Tehničko dokumentiranje

2

70

Ivoslav Juretić

Osnove elektrotehnike

4

140

Nikica Rendić

Algoritmi i programiranje

2

70

Dolores Kapović

Upotreba informacijske       

tehnologije u uredskom

poslovanju

3

105

Mladen Glavak

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

RAZRED: 1.e

RAZREDNIK: Jagoda Zubović, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Dolores Kapović , prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Jagoda Zubović

Engleski jezik

2

70

Sabrina Herceg

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

2

70

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Rina Anić

Fizika

2

70

Martina Sudan

Kemija

2

70

Vlatka Mance

Biologija

1

35

Dolores Matetić

Računalstvo

2

70

Vlado Vukušić

Tehničko crtanje i dokumentiranje

2

70

Ivoslav Juretić

Osnove WEB dizajna

1

35

Dolores Kapović

Osnove  elektrotehnike

4

140

Goran Klobučar

Radioničke vježbe

4

140

Damir Rumora

Leo Popov

 

ELEKTROTEHNIČAR

RAZRED: 2.a

RAZREDNIK: Vlado Vukušić, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Ivana Kamenar-Borčić, dipl. teol.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Jagoda Zubović

Engleski jezik

2

70

Bojan Srdoc

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

1

35

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

4

140

Lidija Hreljac Trumbetaš

Fizika

3

105

Lidija Hreljac Trumbetaš

Računalstvo

2

70

Vlado Vukušić

Osnove elektrotehnike

3

105

Ljiljana iskra

Elektrotehnički materijali i komponente

2

70

Ljiljana Iskra

Mjerenja u elektrotehnici

3

105

Mijo Stjepanović

Radioničke vježbe

4

140

Leo Popov

Ružica Kamenjašević

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE SA PRIMJENJENIM RAČUNALSTVOM

RAZRED: 2.b

RAZREDNIK: Bojan Srdoc, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Sabrina Herceg

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Dijana Jurković

Engleski jezik

2

70

Bojan Srdoc

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

1

35

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Monika Vrkić

Fizika

2

70

Martina Sudan

Računalstvo

2

70

Sanja Sochor

Osnove elektrotehnike

3

105

Pero Škobo

Elektrotehnički materijali i komponente

2

70

Ljiljana Iskra

Mjerenja u elektrotehnici

3

105

Mijo Stjepanović

Radioničke vježbe

4

140

Leo Popov

Damir Rumora

Ružica Kamenjašević

Strojarstvo

2

70

Ivica Novosel

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZRED: 2.c

RAZREDNIK: Ivana Kamenar-Borčić, dipl. teol.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Mijo Stjepanović

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Dijana Jurković

Engleski jezik

2

70

Gianna Graziani

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

1

35

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Monika Vrkić

Fizika

2

70

Martina Sudan

Računalstvo

2

70

Sanja Sochor

Osnove elektrotehnike

3

105

Mijo Stjepanović

Elektrotehnički materijali i komponente

2

70

Ljiljana Iskra

Mjerenja u elektrotehnici

3

105

Mijo Stjepanović

Radioničke vježbe

4

140

Leo Popov

Damir Rumora

Finomehanička tehnika

2

70

Ivoslav Juretić

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO ( novi kurikulum)

RAZRED: 2.d

RAZREDNIK: Lidija Hreljac Trumbetaš, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Mladen Stojić, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Jagoda Zubović

Engleski jezik

2

70

Gianna Graziani

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

1

35

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

4

140

Andreja Babić

Fizika

2

70

Lidija Hreljac Trumbetaš

Algoritmi i programiranje

3

105

Dolores Kapović

Digitalna logika

3

105

Mario Martinović

Osnove računala

2

70

Vlado Vukušić

Praktične osnove računalstva

2

70

Dubravko Mrakovčić

Uvod u baze podataka

1

35

Dolores Kapović

Uvod u elektroniku

2

70

Nikica Rendić

Uvod u računalne mreže

2

70

Sanja Sochor

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU - TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZRED: 2.e

RAZREDNIK: Mladen Stojić, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Lidija Hreljac Trumbetaš, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Jagoda Zubović

Engleski jezik

2

70

Bojan Srdoc

Povijest

2

70

Mladen Stojić

Geografija

1

35

Matko Mikašinović

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tina Milunović

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Monika Vrkić

Fizika

2

70

Jelena Polić

Računalstvo

2

70

Sanja Sochor

Osnove elektrotehnike

3

105

Pero Škobo

Elektrotehnički materijali i komponente

2

70

Ljiljana Iskra

Mjerenja u elektrotehnici

3

105

Mijo Stjepanović

Radioničke vježbe

4

140

Ružica Kamenjašević

Damir Rumora

Finomehanička tehnika

2

70

Ivoslav Juretić

 

ELEKTROTEHNIČAR

RAZRED: 3.a

RAZREDNIK: Dijana Jurković, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Lidija Hreljac Trumbetaš

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Dijana Jurković

Engleski jezik

2

70

Bojan Srdoc

 

 

 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tomislav Šterbenc

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

4

140

Matina Sudan

Fizika

3

105

Lidija Hreljac Trumbetaš

Digitalna elektronika

2

70

Mario Martinović

Elektronički Sklopovi

4

140

Vladimir Štajduhar

Finomehanička tehnika

2

70

Ivoslav Juretić

Informacije i komunikacije

2

70

DubravkA Margitić

Električni strojevi i uređaji

3

105

Krešimir Mance

Radioničke vježbe

4

140

Ružica Kamenjašević

Leo Popov

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE SA PRIMJENJENIM RAČUNALSTVOM

RAZRED: 3.b

RAZREDNIK: Goran Klobučar, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Marin Biondić, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Ivana Badurina

Engleski jezik

2

70

Sabrina Herceg

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tomislav Šterbenc

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Monika Vrkić

Fizika

2

70

Jelena Polić

Električne instalacije

2

70

Goran Klobučar

Elektronički Sklopovi

2

70

Vladimir Štajduhar

Električni strojevi

4

140

Krešimir Mance

Elektroenergetika

3

105

Pero Škobo

Uvod u robotiku

2

70

Dubravko Mrakovčić

Protueksplozijska zaštita električnih uređaja

2

70

Pero Škobo

Radioničke vježbe

4

140

Ružica Kamenjašević

Leo Popov

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZRED: 3.c

RAZREDNIK: Monika Vrkić, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Dijana Jurković, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Dijana Jurković

Engleski jezik

2

70

Sabrina Herceg

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tomislav Šterbenc

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Monika Vrkić

Fizika

2

70

Jelena Polić

Računalstvo

2

70

Vlado Vukušić

Elektronički sklopovi

4

140

Vladimir Štajduhar

Digitalna elektronika

2

70

Mario Martinović

Informacije i komunikacije

2

70

Dubravka Margitić

Uvod u robotiku

2

70

Nikica Rendić

Električni strojevi i uređaji

2

70

Krešimir Mance

Radioničke vježbe

4

140

Leo Popov

Ružica Kamenjašević

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO ( novi kurikulum)

RAZRED: 3.d

RAZREDNIK: Sanja Sochor, mag.educ.inf.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Dolores Kapović, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Ivana Badurina

Engleski jezik

3

105

Gianna Graziani

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tomislav Šterbenc

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Martina Sudan

Fizika

2

70

Jelena Polić

Građa računala

3

105

Dubravka Margitić

Operacijski sustavi

2

70

Matija Pavlić

Računalne mreže

2

70

Dubravko Mrakovčić

Mikroupravljači

2

70

Nikica Rendić

Dizajn baza podataka

2

70

Dolores Kapović

Skriptni jezici i WEB prog.

2

70

Sanja Sochor

Primijenjena matematika

1

35

Martina Sudan

Napredno i objektno progr.

2

70

Lovro Šverko

Programiranje mobilnih ur.

2

70

Matija Pavlić

Dijagnostika i održavanje

informacijskih sustava

3

105

Lovro Šverko

Multimedija

2

70

Mario Martinović

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

RAZRED: 3.e

RAZREDNIK: Marin Biondić, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Goran Klobučar

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

105

Marin Biondić

Engleski jezik

2

70

Bojan Srdoc

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

Tomislav Šterbenc

Vjeronauk

1

35

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

35

Vesna Petek

Matematika

3

105

Rina Anić

Fizika

2

70

Martina Sudan

Elektronički sklopovi

5

210

Vladimir Štajduhar

Digitalna elektronika

2

70

Mario Martinović

Električni strojevi i uređaji

2

70

Krešimir Mance

Informacije i komunikacije

2

70

Dubravka Margitić

Uvod u robotiku

2

70

Dubravko Mrakovčić

Programiranje mobilnih uređaja - izborni

2

70

 

Dolores Kapović

Radioničke vježbe

4

140

Leo Popov

Damir Rumora

Ružica Kamenjašević

 

ELEKTROTEHNIČAR

RAZRED: 4.a

RAZREDNIK: Gianna Graziani, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA:

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

96

Jagoda Zubović

Engleski jezik

2

64

Gianna Graziani

Njemački jezik

2

64

Gianna Graziani

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

64

Tomislav Šterbenc

Politika i gospodarstvo

2

64

Vesna Petek

Vjeronauk

1

32

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

32

Marin Biondić

Matematika

4

128

Andreja  Babić

Fizika

3

96

Lidija Hreljac Trumbetaš

Automatsko vođenje proc.

2

64

Zlatko Lušičić

Elektronička instrumentacija

2

64

Mario Martinović

VF sklopovi i sustavi

2

64

Dubravka Margitić

Mikroračunala

2

64

Matija Pavlić

Elektroenergetika

3

96

Ljiljana Iskra

Radioničke vježbe

4

128

Mladen Glavak

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE SA PRIMJENJENIM RAČUNALSTVOM

RAZRED: 4.b

RAZREDNIK: Ružica Kamenjašević, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Tina Milunović, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

96

Marin Biondić

Engleski jezik

2

64

Bojan Srdoc

Konstruiranje i ispitivanje električnih strojeva

3

96

Krešimir Mance

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

64

Tomislav Šterbenc

Politika i gospodarstvo

2

64

Vesna Petek

Vjeronauk

1

32

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

32

Marin Biondić

Matematika

3

96

Monika Vrkić

Fizika

2

64

Jelena Polić

Automatsko upravljanje

2

64

Zlatko Lukšić

Elektromotorni pogoni

3

96

Krešimir Mance

Energetska elektronika

2

64

Goran Klobučar

Industrijska računala

2

64

Zlatko Lukšić

Radioničke vježbe

4

128

Ružica Kamenjašević

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZRED: 4.c

RAZREDNIK: Andreja Babić, prof.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Jagoda Zubović, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

96

Jagoda Zubović

Engleski jezik

2

64

Bojan Srdoc

 

 

 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

64

Tomislav Šterbenc

Politika i gospodarstvo

2

64

Vesna Petek

Vjeronauk

1

32

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

32

Marin Biondić

Matematika

3

96

Andreja Babić

Fizika

2

64

Lidija Hreljac Trumbetaš

Automatsko vođenje procesa

3

96

Zlatko Lušičić

Dijagnostika i održavanje uređaja

2

64

Mladen Glavak

Elektronička instrumentacija

2

64

Mario Martinović

Sklopovska oprema računala

3

96

Dubravka Margitić

Sustavna programska pot.

2

64

Matija Pavlić

Uvod u robotiku

2

64

Nikica Rendić

Radioničke vježbe

4

128

Ružica Kamenjašević

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO ( novi kurikulum)

RAZRED: 4.d

RAZREDNIK: Dubravko Mrakovčić, mag. ing. el.

ZAMJENIK RAZREDNIKA: Nikica Rendić dipl. ing. el.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

96

Ivana Badurina

Engleski jezik

3

96

Bojan Srdoc

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

64

Tomislav Šterbenc

Politika i gospodarstvo

2

64

Vesna Petek

Vjeronauk

1

32

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

32

Marin Biondić

Matematika

3

96

Andrea Babić

Fizika

2

64

Lidija Hreljac Trumbetaš

Konfiguriranje računalnih

mreža i servisa

3

96

Dubravko Mrakovčić

Sigurnost informacijskih sustava

2

64

Matija Pavlić

Ugradbeni računalni sustavi

2

64

Nikica Rendić

Skriptni jezici i WEB programiranje

2

64

Sanja Sochor

Primijenjena matematika

2

64

Rina Anić

Napredno i objektno programiranje

2

64

Lovro Šverko

Programiranje mobilnih uređaja

1

32

Dolores Kapović

Dijagnostika i održavanje

informacijskih sustava

2

64

Lovro Šverko

Poslužiteljski operacijski su

2

64

Matija Pavlić

Multimedija

1

32

Lovro Šverko

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

RAZRED: 4.e

RAZREDNIK: Sabrina Herceg, mag.edu philo.angl et mag.art hist

ZAMJENIK RAZREDNIKA:Gianna Graziani, prof.

PREDMET

TJED.

FOND

GOD.

FOND

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

3

96

Marin Biondić

Engleski jezik

2

64

Sabrina Herceg

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

64

Tomislav Šterbenc

Politika i gospodarstvo

2

64

Vesna Petek

Vjeronauk

1

32

Ivana Kamenar Borčić

Etika

1

32

Marin Biondić

Matematika

3

96

Jelena Polić

Fizika

2

64

Martina Sudan

Automatsko vođenje procesa

2

64

Zlatko Lušičić

Elektronička instrumentacija

2

64

Mario Martinović

Mikroračunala

2

64

Zlatko Lušičić

VF sklopovi i sustavi

2

64

Dubravka Margitić

Internetske tehnologije

2

64

Dubravka Margitić

Robotika

2

64

Mladen Glavak

Radioničke vježbe

4

128

Mladen Glavak

 

 

 

 

 

 


SŠER

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo
 
Zvonimirova 12, 51000 Rijeka
051/678-910

www.sser.hr
 

e-pošta:

sser@sser.com.hr 

ured@ss-elektrotehnicka-ri.skole.hr
 

OIB- 58289508253

ERSTE BANK - IBAN HR2324020061101057381

Materijali za učenje

Klikom na fotografiju otvara se katalog naše školske knjižnice. Pretražite je li lektira dostupna, pronađite naslove za seminarske radove i sl.

Zatrebate li pomoć, pitajte knjižničarku!

Ucionica.net

Anketa
Sviđa li ti se novi izgled internetskih stranica SŠERTražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 4. 2020.

Ovaj mjesec: 3027
Ovaj tjedan: 1224
Danas: 52
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Časopisi

 

 

 

 

Dnevni tisak

               

                        

 

 

CMS za škole logo
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo / Zvonimirova 12, HR-51000 Rijeka / web2.ss-elektrotehnicka-ri.skole.hr / ured@ss-elektrotehnicka-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju